Over ons

Amara Zorg, thuiszorg met aandacht

Misie van Amara Zorg

De missie van Amara Zorg is om met diepe betrokkenheid thuiszorg te verlenen, gebaseerd op een persoonlijke relatie tussen zorgverlener en cliënt, terwijl we actief verantwoordelijkheid nemen voor het aanpakken van regionale uitdagingen in de zorgsector.

Visie van Amara Zorg: Zoektocht Naar Balans

Bij Amara Zorg staan onze cliënten en hun wensen centraal. Dat kopje koffie samen, een praatje en aandacht is vaak nog vele malen belangrijker dan de zorgactiviteiten zelf. We nemen echt de tijd om naar u te luisteren, dus we gaan niet onnodig haasten met de dingen die nu eenmaal moeten gebeuren. Onze mensen zetten met alle liefde een extra tandje bij om u die persoonlijke aandacht te geven.

 

Onze visie is gebouwd rondom drie fundamentele kernpunten: de Cliënt, de Medewerker en de Samenleving.

Cliënt:

Ons voornaamste doel is de zorg voor onze cliënten. Centraal in onze benadering van cliëntenzorg staan de kernwaarden verbondenheid en aandacht. Deze waarden worden gerealiseerd door te werken in kleine teams, met behulp van het maatjessysteem (waarbij elke zorgverlener gekoppeld wordt aan een collega om gezamenlijk een route te verzorgen), en door het hanteren van vaste routes. Daarnaast creëren we rust en ruimte op deze routes, zodat er een sterke, diepe band tussen zorgverleners en cliënten kan groeien.

Medewerkers:

Ons tweede doel is de zorg voor onze medewerkers. Amara Zorg streeft ernaar om een ondersteunende en waarderende omgeving voor haar medewerkers te creëren. Onze kernwaarden hierin zijn waardering, gelijkwaardigheid, autonomie, ontwikkeling en bescherming. We benaderen iedere medewerker als gelijkwaardig, met de nadruk op rollen in plaats van functies. We erkennen en waarderen de professionaliteit en individuele voorkeuren van onze medewerkers, en moedigen hen aan om zorg te verlenen op een manier die aansluit bij hun eigen stijl en competenties. We bieden een hogere loonschaal dan andere thuiszorgorganisaties en investeren onze resterende middelen in extra waardering voor het team. Daarnaast nemen we maatregelen om onze medewerkers te beschermen tegen onnodige regelgeving, administratieve lasten en potentieel onveilige situaties. Tot slot streven we ernaar een plek te zijn waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in hun professionele carrière. We stimuleren het volgen van opleidingen en tonen geduld bij de persoonlijke groei van onze medewerkers, om zo een voedingsbodem te creëren voor psychologische veiligheid.

Samenleving:

Ons derde doel is de zorg voor de samenleving. Amara Zorg neemt haar verantwoordelijkheid in de zorg voor de samenleving als geheel. Onze kernwaarden in deze context zijn rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en milieubewustzijn. We zijn zorgvuldig in ons gebruik van publieke middelen en vermijden onnodige verspilling van zorggelden. We evalueren voortdurend of onze aanmeldingsprocedure rechtvaardig is in verhouding tot de zorg die wij nu verlenen en of iedereen gelijke toegang heeft tot zorg. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus door proactief mee te denken over oplossingen bij zorgaanmeldingen, zelfs als wij geen plek hebben of om een andere reden de zorgvraag niet aan kunnen nemen. Bovendien omarmen wij een groeiend milieubewustzijn. We hebben bijvoorbeeld de overstap gemaakt naar uitsluitend elektrische voertuigen, streven ernaar onze reistijd te minimaliseren en proberen alle materialen zoveel mogelijk te recyclen.

 

Wij erkennen dat deze drie kernelementen soms kunnen botsen. Maar in elke zorgsituatie spelen deze drie aspecten een cruciale rol. Het is onze morele taak om deze in balans te brengen, vergelijkbaar met een Venn-diagram, waarbij optimale zorg wordt verleend in het midden waar evenwicht heerst. Deze constante balanceringsact kan worden vergeleken met ‘gravity glue’, een meditatieve oefening waarbij schijnbaar instabiele objecten in evenwicht worden gebracht. Dit is waar we dagelijks, soms onbewust, mee bezig zijn.

 

Bij Amara Zorg hechten we daarom veel waarde aan moreel beraad. In elk teamoverleg bespreken we morele vraagstukken volgens een gespreksmodel. Ons uitgangspunt is dat er in elke situatie een optimale morele balans te vinden is. Onze visie is erop gericht deze balans te bereiken en te onderhouden voor de bevordering van optimale zorg.

Samenwerken met mantelzorgers:

De visie van Amara Zorg is het continue zoeken naar een evenwicht tussen verschillende waarden en belangen. In het vinden van dit evenwicht hebben mantelzorgers een belangrijke rol. We moeten bij deze samenwerking altijd rekening houden met diverse belangen, waaronder die van de cliënt, de mantelzorger, de overige bewoners in ons werkgebied, en onze medewerkers. Ons streven is dat de cliënt en mantelzorger zoveel mogelijk zelf oplossen, waar mogelijk. Wanneer dit niet mogelijk is, bieden we ondersteuning en nemen we proactief taken over. We begrijpen de uitdagingen die mantelzorg met zich meebrengt, daarom bieden we educatieve middelen, emotionele ondersteuning en praktische hulp om hun veerkracht en welzijn te bevorderen. Zo kunnen zij de zorg zo lang mogelijk en op een wenselijke manier blijven verlenen, maar ook kunnen loslaten als we merken dat het hen te zwaar wordt. De sleutel tot het vinden van de ultieme balans is open en continue communicatie met zowel mantelzorgers als cliënten. We zien mantelzorgers daarom als gelijkwaardige partners in de zorg en betrekken hen actief bij de zorgplanning en besluitvorming. Ons doel is om een vertrouwensrelatie met de mantelzorgers op te bouwen, zodat er een veilige omgeving ontstaat om problemen te bespreken en samen naar de best mogelijke zorgbalans te zoeken.

 

We geloven stellig dat een nauwe samenwerking met mantelzorgers cruciaal is om onze visie op zorg in de praktijk te brengen.

Cliënt:

Ons voornaamste doel is de zorg voor onze cliënten. Centraal in onze benadering van cliëntenzorg staan de kernwaarden verbondenheid en aandacht. Deze waarden worden gerealiseerd door te werken in kleine teams, met behulp van het maatjessysteem (waarbij elke zorgverlener gekoppeld wordt aan een collega om gezamenlijk een route te verzorgen), en door het hanteren van vaste routes. Daarnaast creëren we rust en ruimte op deze routes, zodat er een sterke, diepe band tussen zorgverleners en cliënten kan groeien.

Medewerkers:

Ons tweede doel is de zorg voor onze medewerkers. Amara Zorg streeft ernaar om een ondersteunende en waarderende omgeving voor haar medewerkers te creëren. Onze kernwaarden hierin zijn waardering, gelijkwaardigheid, autonomie, ontwikkeling en bescherming. We benaderen iedere medewerker als gelijkwaardig, met de nadruk op rollen in plaats van functies. We erkennen en waarderen de professionaliteit en individuele voorkeuren van onze medewerkers, en moedigen hen aan om zorg te verlenen op een manier die aansluit bij hun eigen stijl en competenties. We bieden een hogere loonschaal dan andere thuiszorgorganisaties en investeren onze resterende middelen in extra waardering voor het team. Daarnaast nemen we maatregelen om onze medewerkers te beschermen tegen onnodige regelgeving, administratieve lasten en potentieel onveilige situaties. Tot slot streven we ernaar een plek te zijn waar medewerkers zich kunnen ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in hun professionele carrière. We stimuleren het volgen van opleidingen en tonen geduld bij de persoonlijke groei van onze medewerkers, om zo een voedingsbodem te creëren voor psychologische veiligheid.

Samenleving:

Ons derde doel is de zorg voor de samenleving. Amara Zorg neemt haar verantwoordelijkheid in de zorg voor de samenleving als geheel. Onze kernwaarden in deze context zijn rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid en milieubewustzijn. We zijn zorgvuldig in ons gebruik van publieke middelen en vermijden onnodige verspilling van zorggelden. We evalueren voortdurend of onze aanmeldingsprocedure rechtvaardig is in verhouding tot de zorg die wij nu verlenen en of iedereen gelijke toegang heeft tot zorg. We nemen onze verantwoordelijkheid serieus door proactief mee te denken over oplossingen bij zorgaanmeldingen, zelfs als wij geen plek hebben of om een andere reden de zorgvraag niet aan kunnen nemen. Bovendien omarmen wij een groeiend milieubewustzijn. We hebben bijvoorbeeld de overstap gemaakt naar uitsluitend elektrische voertuigen, streven ernaar onze reistijd te minimaliseren en proberen alle materialen zoveel mogelijk te recyclen.

 

Wij erkennen dat deze drie kernelementen soms kunnen botsen. Maar in elke zorgsituatie spelen deze drie aspecten een cruciale rol. Het is onze morele taak om deze in balans te brengen, vergelijkbaar met een Venn-diagram, waarbij optimale zorg wordt verleend in het midden waar evenwicht heerst. Deze constante balanceringsact kan worden vergeleken met ‘gravity glue’, een meditatieve oefening waarbij schijnbaar instabiele objecten in evenwicht worden gebracht. Dit is waar we dagelijks, soms onbewust, mee bezig zijn.

 

Bij Amara Zorg hechten we daarom veel waarde aan moreel beraad. In elk teamoverleg bespreken we morele vraagstukken volgens een gespreksmodel. Ons uitgangspunt is dat er in elke situatie een optimale morele balans te vinden is. Onze visie is erop gericht deze balans te bereiken en te onderhouden voor de bevordering van optimale zorg.

Onze teams:

Amara Zorg heeft er bewust voor gekozen om de teams met zorgmedewerkers klein te houden. Wij hebben drie teams verdeeld over Almere en ‘t Gooi. Hierdoor ziet u als cliënt niet te veel verschillende gezichten bij u thuis.

Het is voor ons belangrijk dat u een klik heeft met uw zorgmedewerker en dat wij onze zorg zo goed mogelijk op uw leven afstemmen. Misschien was u nooit gewend om voor 10.00 uur op te staan? Wij houden graag rekening met uw wensen en gewoonten.

Het leven is grillig en kan gepaard gaan met ziekte en lijden. Dit kunnen wij niet verhelpen of voorkomen. Wél kunnen wij naast u staan tijdens deze momenten en ervoor zorgen dat u zorg krijgt op zeer persoonlijke wijze. U staat er niet alleen voor.

Bij Amara Zorg staan onze cliënten en hun wensen centraal. Dat kopje koffie samen, een praatje en aandacht is vaak nog vele malen belangrijker dan de zorgactiviteiten zelf. We nemen echt de tijd om naar u te luisteren, dus we gaan niet onnodig haasten met de dingen die nu eenmaal moeten gebeuren. Onze mensen zetten met alle liefde een extra tandje bij om u die persoonlijke aandacht te geven.

Onze teams:

Amara Zorg heeft er bewust voor gekozen om de teams met zorgmedewerkers klein te houden. Wij hebben drie teams verdeeld over Almere en ‘t Gooi. Hierdoor ziet u als cliënt niet te veel verschillende gezichten bij u thuis.

Het is voor ons belangrijk dat u een klik heeft met uw zorgmedewerker en dat wij onze zorg zo goed mogelijk op uw leven afstemmen. Misschien was u nooit gewend om voor 10.00 uur op te staan? Wij houden graag rekening met uw wensen en gewoonten.

Meld u aan bij ons

Wilt u zich bij ons aanmelden? Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen dan contact met u op.

"*" geeft vereiste velden aan

Woonplaats/regio*

Wat onze cliënten zeggen over ons