Cliëntenraad

De Cliëntenraad is een essentieel orgaan binnen onze organisatie, gevormd met het doel om de belangen en rechten van onze cliënten te behartigen. Het is een platform waar cliënten hun stem kunnen laten horen en direct invloed kunnen uitoefenen op het beleid en de besluitvorming van onze organisatie.

Momenteel bestaat onze Cliëntenraad uit twee toegewijde leden. Elk lid speelt een cruciale rol in het vormgeven en verbeteren van onze dienstverlening, door hun ervaringen, meningen en ideeën te delen. De Cliëntenraad wordt begeleid door Ellen Kruimer, een ervaren professional in ons team, die haar expertise en inzicht biedt om de raad te ondersteunen. Ellen’s rol is niet alleen om te begeleiden, maar ook om ervoor te zorgen dat de stem van de Cliëntenraad wordt gehoord op alle niveaus van onze organisatie.

 

Door samen te werken in de Cliëntenraad, streven we ernaar om een positieve impact te hebben op onze organisatie en onze cliënten. We blijven altijd op zoek naar nieuwe leden om deel uit te maken van deze belangrijke groep, en we moedigen iedereen met een passie voor het bevorderen van cliëntenbelangen aan om zich bij ons aan te sluiten.

Uitnodiging Cliëntenraad:

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden om onze Cliëntenraad te versterken. De Cliëntenraad is een onmisbaar orgaan binnen onze organisatie, gericht op het waarborgen van de belangen en rechten van onze cliënten.

 

Als lid van de Cliëntenraad krijgt u de kans om direct invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming binnen onze organisatie. Uw bijdrage zal van cruciaal belang zijn om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen en te verbeteren, terwijl u tegelijkertijd de stem en het perspectief van onze cliënten vertegenwoordigt.

Wat houdt het lidmaatschap in?

  • Deelname aan regelmatige vergaderingen van de Cliëntenraad.
  • Het leveren van input en feedback op beleidsvoorstellen.
  • Het vertegenwoordigen van de belangen van cliënten in verschillende contexten binnen de organisatie.

Wij moedigen alle geïnteresseerden aan, ongeacht eerdere ervaring of achtergrond. Het belangrijkste is uw bereidheid om betrokken te zijn en bij te dragen aan de belangen van onze cliënten.

 

Als u zich wilt aanmelden of meer informatie wilt, neem dan alstublieft contact op via info@amarazorg.nl. We zouden ook graag een moment plannen om eventuele vragen die u heeft te bespreken en u meer te vertellen over wat het werk van de Cliëntenraad inhoudt.

Biografie Ellen Kruimer, begeleider van de cliëntenraad.

Ellen Kruimer is een bevlogen teamleider bij Amara Zorg, waar ze zich met hart en ziel inzet om de belangen van cliënten te behartigen. Haar betrokkenheid bij de cliëntenraad begon toen ze deze raad bijwoonde voor de zorg van haar moeder. Deze persoonlijke ervaring heeft haar passie voor cliëntenbetrokkenheid aangewakkerd en heeft haar ertoe aangezet om het voortouw te nemen in haar huidige rol.

Ellen vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij de besluitvorming.

Ellen vindt het belangrijk om cliënten te betrekken bij de besluitvorming, en zij is een fervent voorstander van transparantie en inclusie in alle aspecten van haar werk. Haar plezier in het organiseren komt tot uiting in de manier waarop ze de cliëntenraad leidt: ze zorgt ervoor dat vergaderingen niet alleen productief en goed georganiseerd zijn, maar ook dat alle leden zich gehoord en gewaardeerd voelen.

 

Naast haar organisatorische talenten, is Ellen een echte doener. Ze is niet bang om haar handen uit de mouwen te steken en haar pragmatische aanpak stelt haar in staat om problemen snel en effectief op te lossen. Met haar gedrevenheid, empathie en toewijding speelt Ellen een sleutelrol in het ondersteunen en bevorderen van de belangen van de cliëntenraad en alle cliënten van Amara Zorg.

Wat onze cliënten zeggen over ons