Bestuur en toezichthouders

Bestuur en toezichthouders

Het bestuur van Amara Zorg vormt het leidende orgaan van onze organisatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met het toezicht op de uitvoering van onze missie en visie en het waarborgen van onze zorgstandaarden. Het bestuur bestaat uit twee bestuurders, Thijs Boer en Moniek van Oostrom, die met hun diverse ervaring en toewijding de koers van Amara Zorg bepalen. Daarnaast versterken drie toezichthouders ons bestuur. Deze leden van de Raad van Toezicht brengen een schat aan ervaring, kennis en inzicht in de zorgsector en zijn cruciaal in hun rol van toezicht en advies.

 

In de onderstaande secties kunt u kennis maken met onze bestuurders en toezichthouders, en meer lezen over hun achtergronden, rollen en bijdragen aan Amara Zorg. Daarnaast bieden we u de mogelijkheid om ons recente Jaarverslag van de Bestuurders en het Jaarverslag van de Raad van Toezicht te lezen. Deze verslagen bieden een uitgebreid overzicht van onze activiteiten, prestaties en plannen voor de toekomst.

Raad van toezicht

Wij zijn trots op ons toegewijde bestuur, dat streeft naar een optimale zorgomgeving waarin de belangen en het welzijn van onze cliënten voorop staan. Wij nodigen u uit om hen beter te leren kennen en om te lezen over het werk dat we doen bij Amara Zorg.

Vanaf jonge leeftijd werd Thijs gedreven door een aangeboren gevoel van empathie en een verlangen om anderen te helpen. Dit leidde hem naar een carrière in de verpleging, waarbij hij een decennium voor een thuiszorgbedrijf werkte. Zijn ervaringen in deze tijd inspireerden hem om een dieper inzicht in de gezondheidszorg en de aard van zorg zelf te zoeken. Om deze nieuwsgierigheid te bevredigen, begon Thijs aan een filosofische reis en studeerde zorgethiek aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Zijn opleiding in filosofie zou zijn begrip van zorgverlening vormgeven en de waarden incorporeren die later Amara Zorg zouden sturen. Hij geloofde dat de essentie van zorgverlening verder ging dan eenvoudige medische behandeling; het ging om het creëren van een diepe verbinding met mensen in nood en het bieden van medelevende steun.

Thijs Boer

Ook Moniek van Oostrom heeft meerdere jaren in de frontlinie van de gezondheidszorg doorgebracht als wijkverpleegkundige. In deze rol kreeg ze een diepgaand inzicht in de dagelijkse realiteit van de thuiszorg en de uitdagingen waarmee patiënten en zorgverleners geconfronteerd worden. Moniek merkte een patroon op dat haar zowel verontrustte als inspireerde: de zorgverlening leek een ziel te missen. Hoewel de fysieke behoeften van de patiënten adequaat werden aangepakt, ontbrak het aan persoonlijke, empathische zorg. In plaats van te accepteren dat dit gewoon de status quo was, zag Moniek het als een oproep tot actie. Ze begon haar droom te verwezenlijken door haar studie zorgethiek aan te vatten, waar ze Thijs Boer ontmoette.

Moniek van Oostrom

Samen studeren

Tijdens hun studie zorgethiek aan de Universiteit van Utrecht kruisten de paden van Moniek van Oostrom en Thijs Boer zich voor het eerst. Het was daar dat hun gedeelde passie voor ethische zorg en hun visie op hoe het verbeterd kan worden, de basis legde voor een langdurige professionele en persoonlijke verbinding. Beiden waren diep geïnteresseerd in de filosofische en ethische aspecten van de zorg en waren gedreven om te leren hoe zorg praktijken kunnen worden verbeterd om degenen die ze dienen beter te ondersteunen. Ze vonden elkaar in de gemeenschappelijke zoektocht naar een zorgmodel dat de waarde van elke individu en de kwaliteit van hun leven voorop stelt.

Oprichting Amara Zorg

Moniek van Oostrom en Thijs Boer hebben Amara Zorg opgericht met een diepgaand inzicht in de complexe aard van zorgverlening. Ze begrepen dat een zorginstelling drie verantwoordelijkheden heeft: verantwoordelijkheid voor cliënten, zorgverleners en de samenleving. En dat deze verantwoordelijkheden altijd in evenwicht moet zijn om de beste zorgresultaten te bereiken. Dit evenwicht is de kern van de visie van Amara Zorg en vormt de basis van al hun werk. In hun ogen is deze balans niet alleen een operationele noodzaak, maar een morele zoektocht die elke zorgverlener dagelijks moet doormaken. Zorgverleners staan elke dag voor de uitdaging om de behoeften van hun cliënten te balanceren met de vereisten van de zorgverzekeraars en de overheidsrichtlijnen, en tegelijkertijd hun eigen welzijn in de gaten te houden. Het is een delicate evenwichtsoefening die zowel vaardigheid als empathie vereist.

Morele leerprocessen bij Amara Zorg

Amara Zorg ziet het als zijn rol om zorgverleners te ondersteunen in deze morele zoektocht. Ze streven ernaar om een werkomgeving te creëren die zorgverleners de ruimte geeft om de beste zorg te bieden, terwijl ze ook worden ondersteund in hun eigen behoeften en welzijn. Door te focussen op het welzijn van de zorgverlener, geloven ze dat ze betere resultaten kunnen bereiken voor hun cliënten en de samenleving als geheel. Daarnaast werkt Amara Zorg nauw samen met zorgverzekeraars en overheidsinstellingen om ervoor te zorgen dat hun benadering van zorg in lijn is met de algemene zorgdoelstellingen en -richtlijnen. Ze streven ernaar om een partner te zijn in het zorgsysteem, door bij te dragen aan het bredere zorglandschap en door oplossingen te bieden die de betaalbaarheid, toegankelijkheid en algehele kwaliteit van zorg in de samenleving verbeteren.

 

Bij Amara Zorg is de balans tussen de belangen van de cliënt, de zorgverlener en de samenleving geen abstract idee, maar een levende filosofie die de basis vormt van alles wat ze doen. Door dit evenwicht na te streven, streven ze ernaar om de zorg te transformeren en een positieve impact te hebben op de levens van allen die ze raken.

Biografie Pieter Kooijman:

Pieter Kooijman is de huidige voorzitter van de Raad van Toezicht van Amara Zorg. Met een achtergrond in boekhouding en financiële administratie, is Pieter goed uitgerust om zijn rol in het controleren van de financiën van de organisatie te vervullen. Gedurende zijn carrière heeft Pieter een uitgebreide ervaring opgedaan in financieel management, die hij met grote toewijding toepast bij Amara Zorg. Naast zijn technische expertise brengt hij een diep respect en begrip voor de zorgsector mee, dat grotendeels is ontstaan uit zijn persoonlijke ervaring met de zorg voor zijn schoonmoeder. De ervaring van het zorgen voor zijn schoonmoeder heeft Pieter doen inzien hoe belangrijk een medemenselijke benadering in de zorg is.

 

Voor Pieter is het werk dat hij doet bij Amara Zorg meer dan alleen financiën. Het is een kans om een bijdrage te leveren aan de samenleving en een verschil te maken in de levens van mensen. Hij waardeert de mensgerichte benadering van Amara Zorg in haar zorgverlening, een visie die nauw aansluit bij zijn persoonlijke levensovertuigingen.

 

Pieter ziet zijn betrokkenheid bij Amara Zorg als een verrijkende ervaring. Het biedt hem de mogelijkheid om de vaardigheden die hij in zijn carrière heeft opgedaan in een andere context toe te passen en tegelijkertijd een waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Het geeft hem een gevoel van voldoening te weten dat zijn werk bijdraagt aan het leveren van hoogwaardige zorg aan mensen die het nodig hebben.

Amara-Zorg-50
Amara-Zorg-homepagina

Biografie Stephen Obour

Stephen Obour, een gerenommeerd professional in de particuliere thuiszorg, is een gewaardeerd lid van de Raad van Toezicht van Amara Zorg. Met jarenlange ervaring en uitgebreide kennis van 24-uurszorg, brengt Stephen een unieke combinatie van praktische vaardigheden en diepgaande zorgkennis naar de organisatie.

 

Obour’s loopbaan in de thuiszorg begon toen hij 24 jaar oud was en sindsdien heeft hij een uitgebreid inzicht verworven in de dynamiek en behoeften van deze sector. Zijn specifieke expertise in 24-uurszorg is van onschatbare waarde geweest voor Amara Zorg, vooral nu de organisatie zich in deze tak ontwikkelt.

Als lid van de Raad van Toezicht speelt Obour een cruciale rol in het begeleiden van de strategische richting van Amara Zorg. Hij gebruikt zijn uitgebreide praktijkervaring om praktische oplossingen te bieden voor de complexe uitdagingen waarmee de thuiszorg tegenwoordig wordt geconfronteerd. Deze hands-on aanpak is een kenmerk van zijn bijdrage aan de Raad en is een fundamenteel element van zijn effectiviteit.

 

In zijn tijd bij Amara Zorg heeft Stephen Obour laten zien dat hij een pragmatische en vastberaden toezichthouder is met een diep begrip van de behoeften van zowel patiënten als zorgverleners. Zijn bijdrage aan de Raad van Toezicht en aan de bredere organisatie is onmiskenbaar en zijn voortdurende toewijding aan de zorgsector maakt hem een onmisbaar lid van het Amara Zorg team.

Biografie Ravi Ramdhan

Ravi Ramdhan, een doorgewinterde ondernemer en lid van de Raad van Toezicht bij Amara Zorg, brengt een schat aan zakelijke kennis en ervaring naar de tafel. Afkomstig uit een familie van ondernemers, begrijpt hij de complexiteit en verantwoordelijkheden die komen kijken bij het runnen van een organisatie. Deze ervaring stelt hem in staat om het bestuur van Amara Zorg effectief te adviseren en te begeleiden. Als lid van de Raad van Toezicht speelt Ramdhan een sleutelrol bij het stimuleren van het bestuur om te innoveren en nieuwe mogelijkheden na te streven die passen bij de visie en doelstellingen van Amara Zorg. Hij heeft een proactieve aanpak en moedigt voortdurend het nastreven van nieuwe en ondernemende initiatieven aan. Deze mindset heeft een aanzienlijke invloed op de voortdurende groei en het succes van de organisatie.

 

Ravi Ramdhan’s achtergrond in het ondernemerschap en zijn sterke zakelijke inzicht maken hem een essentiële aanvulling op de Raad van Toezicht van Amara Zorg. Zijn voortdurende betrokkenheid en bijdrage aan de strategische richting van de organisatie blijft cruciaal voor het verwezenlijken van de doelen en ambities van Amara Zorg.

Conclusie

de Raad van Toezicht speelt een cruciale rol in het waarborgen van de prestaties en toekomstige groei van Amara Zorg. Door middel van hun gevarieerde expertise en betrokkenheid ondersteunen zij actief de organisatie in het navigeren door complexe uitdagingen en het benutten van nieuwe kansen.

 

Als leden van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen (NVTZ) tonen zij hun toewijding aan de ontwikkeling en verbetering van hun rol binnen de organisatie. Zij streven ernaar om hun kennis en vaardigheden voortdurend te verrijken via de middelen en mogelijkheden die door de NVTZ worden geboden. Dit helpt hen bij het effectief uitvoeren van hun toezichthoudende taken en bij het bijdragen aan de voortdurende verbetering van de organisatie.

 

De Raad van Toezicht neemt ook de verantwoordelijkheid voor zelfevaluatie serieus. Zij voeren jaarlijks een evaluatie uit om te beoordelen of hun vaardigheden, kennis en expertise nog steeds aansluiten bij de behoeften van de organisatie. Dit zorgt ervoor dat zij in staat zijn om bij te dragen aan de groei van de organisatie en dat zij effectief kunnen reageren op veranderingen in de zorgsector.

Wat onze cliënten zeggen over ons